نام واحد : جمال تیمور تاج الدین

نام محصول : عمل آوری و بسته بندی قارچ خوراکی

 • سریال مجوز : 1215563
 • شماره مجوز : 110/20067
 • تاریخ مجوز : 24/05/1391
 • کد محصول : 15132141
 • شرح محصول : فرآوری وبسته بندی قارچ خوراکی
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%