نام واحد : فرآورده های لبنی و آشامیدنی ایلمان شیر

نام محصول : ماست پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1215577
 • شماره مجوز : 1102/1684
 • تاریخ مجوز : 09/07/1390
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%