نام واحد : شرکت آرد طراوت میاندوآب

نام محصول : اردگندم باسبوس

 • سریال مجوز : 1218195
 • شماره مجوز : 1102/2873
 • تاریخ مجوز : 10/11/1390
 • کد محصول : 15311116
 • شرح محصول : اردگندم باسبوس
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%