نام واحد : رسپینا نوش

نام محصول : بطریهای پت PET

 • سریال مجوز : 1214669
 • شماره مجوز : 1101/1408
 • تاریخ مجوز : 21/05/1389
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 433 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%