نام واحد : تعاونی 159عسل ریزخوی

نام محصول : مارمالاد

 • سریال مجوز : 1207592
 • شماره مجوز : 1101/1045
 • تاریخ مجوز : 21/03/1387
 • کد محصول : 15131462
 • شرح محصول : مارمالاد
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%