نام واحد : حسن خلیل زاده یو شانلویی

نام محصول : بسته بندی قند شکسته

 • سریال مجوز : 1210664
 • شماره مجوز : 110/52420
 • تاریخ مجوز : 21/12/1389
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%