نام واحد : شرکت سرین شهد آذربایجان

نام محصول : نوشابه میوه ای

 • سریال مجوز : 1204348
 • شماره مجوز : 18353
 • تاریخ مجوز : 01/05/1387
 • کد محصول : 15541113
 • شرح محصول : نوشابه میوه ای
 • ظرفیت : 5,300 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%