نام واحد : تعاونی تولیدی شمس گرمسار

نام محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده بروش کریستال

 • سریال مجوز : 2221000
 • شماره مجوز : 35676
 • تاریخ مجوز : 11/11/1390
 • کد محصول : 15492512
 • شرح محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 84%
  84%