نام واحد : حلوا ارده شهدینه کویر ایرانیان

 • استان : یزد
 • شهر : میبد
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : یزد میبد ده آباد (یزد میبد منطقه صنعتی شمس آباد)
 • تلفن واحد : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد جواد حسن پور
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : حلواارده - حلواشکری

 • سریال مجوز : 3426668
 • شماره مجوز : 47860
 • تاریخ مجوز : 29/11/1390
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%