نام واحد : پاکدانه سیمین دشت خوی

نام محصول : بسته بندی سویا

 • سریال مجوز : 1213295
 • شماره مجوز : 1101/2948
 • تاریخ مجوز : 26/09/1388
 • کد محصول : 15141320
 • شرح محصول : بسته بندی سویا
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%