نام واحد : توحید قنبری شتردار

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******461
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی خوی-بلوار صنعتگران یک خیابان پنجم ص.پ 639-58136
 • تلفن واحد : *******914
 • مدیر : توحید قنبری شتردار
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوی

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 1216441
 • شماره مجوز : 4103
 • تاریخ مجوز : 16/11/1387
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%