نام واحد : صنایع غذایی سالم طیس

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : چاه بهار
 • نشانی شرکت : چابهار.خ...
 • تلفن شرکت : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کنارک.شهرک صننعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالغفور آب روشن
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسروماهی تون

 • سریال مجوز : 2308602
 • شماره مجوز : 18945
 • تاریخ مجوز : 07/09/1390
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%