نام واحد : داراب نوش

نام محصول : بسته بندی رب گوجه فرنگی در قوطی فلزی از رب گوجه آماده

 • سریال مجوز : 1208528
 • شماره مجوز : 15203
 • تاریخ مجوز : 24/04/1388
 • کد محصول : 15491812
 • شرح محصول : بسته بندی رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%