نام واحد : داداش برادر

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : آذربایجان...
 • تلفن شرکت : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اهواز شهرک صنعتی2
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رسول بیوک
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 2

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 2021940
 • شماره مجوز : 25380
 • تاریخ مجوز : 01/12/1390
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 56%
  56%