نام واحد : کارخانه قند پیرانشهر

نام محصول : ملاس

 • سریال مجوز : 1200060
 • شماره مجوز : 110/42754
 • تاریخ مجوز : 03/11/1388
 • کد محصول : 15421420
 • شرح محصول : ملاس چغندرقند
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%