نام واحد : کیان گرم نان

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 2114731
 • شماره مجوز : 118/20663
 • تاریخ مجوز : 01/12/1390
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 22,630 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 72%
  72%