نام واحد : غلام حسن اقبال پور

نام محصول : عصاره مالت

 • سریال مجوز : 1506992
 • شماره مجوز : 27487
 • تاریخ مجوز : 09/12/1390
 • کد محصول : 15491330
 • شرح محصول : عصاره مالت
 • ظرفیت : 2,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%