نام واحد : امیر خیر اندیش

نام محصول : نوشابه غیر الکلی

 • سریال مجوز : 1937274
 • شماره مجوز : 28396
 • تاریخ مجوز : 06/12/1390
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 10,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%