نام واحد : صلاح الدین امام زنبیلی

نام محصول : تولید تربانتین

 • سریال مجوز : 1204493
 • شماره مجوز : 43530
 • تاریخ مجوز : 25/10/1387
 • کد محصول : 24291792
 • شرح محصول : تربانتین
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%