نام واحد : تعاونی دانش بنیان طعم و عطر مگنولیا

نام محصول : انواع بهبود دهنده ها

 • سریال مجوز : 3121215
 • شماره مجوز : 36398
 • تاریخ مجوز : 08/12/1390
 • کد محصول : 15491448
 • شرح محصول : انواع بهبود دهنده ها
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%