نام واحد : شرکت صنایع غذایی آی ناز شاهین دژ

نام محصول : بسته بندی گوشت مرغ

 • سریال مجوز : 1216767
 • شماره مجوز : 112/214628
 • تاریخ مجوز : 16/07/1391
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%