نام واحد : تعاونی قندریزی 60چالدران

نام محصول : تولید و بسته بندی قند حبه

 • سریال مجوز : 1204081
 • شماره مجوز : 48803
 • تاریخ مجوز : 04/12/1387
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%