نام واحد : شرکت مواد غذایی پوریا سنندج

نام محصول : مارمالاد

 • سریال مجوز : 2506473
 • شماره مجوز : 150/22766
 • تاریخ مجوز : 06/12/1390
 • کد محصول : 15131462
 • شرح محصول : مارمالاد
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%