نام واحد : ماه منیر بوکان

نام محصول : ذخیره گندم در سیلوی فلزی

 • سریال مجوز : 1216796
 • شماره مجوز : 50581
 • تاریخ مجوز : 18/12/1387
 • کد محصول : 15311427
 • شرح محصول : خدمات نگهداری غلات [سیلو]
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%