نام واحد : شرکت تعاونی تولیدی لیموی ناب شیراز تغییر یافته از مهرزاد پانی

نام محصول : ابغوره

 • سریال مجوز : 2422844
 • شماره مجوز : 56266
 • تاریخ مجوز : 14/12/1390
 • کد محصول : 15131733
 • شرح محصول : ابغوره
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%