نام واحد : علی پورمختاری اردکانی

نام محصول : روغن خام کنجد

 • سریال مجوز : 3426741
 • شماره مجوز : 51368
 • تاریخ مجوز : 13/12/1390
 • کد محصول : 15141214
 • شرح محصول : روغن خام کنجد
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%