نام واحد : چراغ سبز فرجام

نام محصول : خردکنی و بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 1209439
 • شماره مجوز : 3918
 • تاریخ مجوز : 03/02/1388
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%