نام واحد : قصر گل کاشان-شرکت

نام محصول : حلواارده - حلواشکری

 • سریال مجوز : 1340771
 • شماره مجوز : 54961
 • تاریخ مجوز : 16/12/1390
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%