نام واحد : قصر گل کاشان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : کاشان بلوار...
 • تلفن شرکت : *******361جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی امیرکبیر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اکبر اکبری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی امیرکبیرکاشان

نام محصول : حلواارده - حلواشکری

 • سریال مجوز : 1340771
 • شماره مجوز : 54961
 • تاریخ مجوز : 16/12/1390
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%