نام واحد : شرکت مالت سارال آذر

نام محصول : عصاره مالت

 • سریال مجوز : 1216841
 • شماره مجوز : 110/20370
 • تاریخ مجوز : 09/05/1390
 • کد محصول : 15491330
 • شرح محصول : عصاره مالت
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%