نام واحد : علی اکبر عظیمی

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات

 • سریال مجوز : 2422860
 • شماره مجوز : 56731
 • تاریخ مجوز : 17/12/1390
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%