نام واحد : سردخانه ضیاء دشت خاوران

 • استان : قزوین
 • شهر : تاکستان
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کرج مهر شهر فاز 4 شهرک دریا ساحل 1 پ 4
 • تلفن واحد : *********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهمن لشگری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تولید انواع کشمش و

 • سریال مجوز : 3717831
 • شماره مجوز : 29279
 • تاریخ مجوز : 13/12/1390
 • کد محصول : 15131910
 • شرح محصول : تولید انواع کشمش وخرما
 • ظرفیت : 200,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%