نام واحد : شرکت جهان الکل پارس

 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • نشانی شرکت : مرودشت خیابان...
 • تلفن شرکت : *******728جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مرودشت
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فاطمه دهقانیان
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : الکل اتیلیک ازملاس چغندرقند

 • سریال مجوز : 2422875
 • شماره مجوز : 56868
 • تاریخ مجوز : 17/12/1390
 • کد محصول : 15511112
 • شرح محصول : الکل اتیلیک ازملاس چغندرقند
 • ظرفیت : 200,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%