نام واحد : شرکت جهان الکل پارس

  • استان : فارس
  • شهر : مرودشت
  • نشانی شرکت : مرودشت خیابان...
  • تلفن شرکت : *******728جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : مرودشت
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : فاطمه دهقانیان
  • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : الکل اتیلیک ازخرما [فراوری خرما در استانهای جنوبی قابل بررسی می باشد]

  • سریال مجوز : 2422875
  • شماره مجوز : 56868
  • تاریخ مجوز : 17/12/1390
  • کد محصول : 15511114
  • شرح محصول : الکل اتیلیک ازخرما
  • ظرفیت : 200,000 لیتر
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 5%
    5%