نام واحد : شرکت جهان الکل پارس

نام محصول : الکل اتیلیک ازخرما [فراوری خرما در استانهای جنوبی قابل بررسی می باشد]

 • سریال مجوز : 2422875
 • شماره مجوز : 56868
 • تاریخ مجوز : 17/12/1390
 • کد محصول : 15511114
 • شرح محصول : الکل اتیلیک ازخرما
 • ظرفیت : 200,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%