نام واحد : پوک پوک

نام محصول : ویفرشکلاتی

 • سریال مجوز : 1200620
 • شماره مجوز : 110/30115
 • تاریخ مجوز : 10/08/1388
 • کد محصول : 15411231
 • شرح محصول : ویفرشکلاتی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%