نام واحد : پاکدانه سیمین دشت خوی

نام محصول : بسته بندی جوش شیرین

 • سریال مجوز : 1213295
 • شماره مجوز : 1101/2948
 • تاریخ مجوز : 26/09/1388
 • کد محصول : 24112018
 • شرح محصول : بسته بندی جوش شیرین
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%