نام واحد : عباس مجیدی

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : جویبار لاریم...
 • تلفن شرکت : *******124جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ساری
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عباس مجیدی
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انجمادوبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 3027447
 • شماره مجوز : 701/32704
 • تاریخ مجوز : 16/12/1390
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 29%
  29%