نام واحد : عباس مجیدی

نام محصول : انجمادوبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 3027447
 • شماره مجوز : 701/32704
 • تاریخ مجوز : 16/12/1390
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 29%
  29%