نام واحد : حسین نواب خانی ریگانی

نام محصول : بسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2612069
 • شماره مجوز : 4/90/72941
 • تاریخ مجوز : 17/11/1390
 • کد محصول : 15131923
 • شرح محصول : بسته بندی خرما
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 66%
  66%