نام واحد : عباس طباطبایی

نام محصول : پروتئین ازسویا

 • سریال مجوز : 1790263
 • شماره مجوز : 43476
 • تاریخ مجوز : 17/12/1390
 • کد محصول : 15141311
 • شرح محصول : پروتئین ازسویا
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%