نام واحد : محمود عابدی نژاد

 • استان : مازندران
 • شهر : گلوگاه
 • نشانی شرکت : گلوگاه شهرک...
 • تلفن شرکت : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی گلوگاه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمود عابدی نژاد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی گلوگاه

نام محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی

 • سریال مجوز : 3027453
 • شماره مجوز : 701/33183
 • تاریخ مجوز : 22/12/1390
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 87%
  87%