نام واحد : شیرین طعام خوی

نام محصول : بسته بندی قند خرد شده

 • سریال مجوز : 1214082
 • شماره مجوز : 1101/2179
 • تاریخ مجوز : 11/08/1389
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%