نام واحد : شهدینه آران هشت بهشت-شرکت

نام محصول : شربت فروکتوزغنی شده HFCS

 • سریال مجوز : 1340820
 • شماره مجوز : 56375
 • تاریخ مجوز : 24/12/1390
 • کد محصول : 15421225
 • شرح محصول : شربت فروکتوزغنی شده HFCS
 • ظرفیت : 60,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%