نام واحد : تعاونی نگین سجادیه کامو-شرکت

نام محصول : پاستوریزه کردن وبسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1340822
 • شماره مجوز : 56391
 • تاریخ مجوز : 24/12/1390
 • کد محصول : 15492176
 • شرح محصول : پاستوریزه کردن وبسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%