نام واحد : نمک سپید

نام محصول : بسته بندی نمک تصفیه تبلورمجدد

 • سریال مجوز : 2200161
 • شماره مجوز : 16167
 • تاریخ مجوز : 14/05/1386
 • کد محصول : 15492531
 • شرح محصول : بسته بندی نمک
 • ظرفیت : 5,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%