نام واحد : شرکت تعاونی زمرد یگانه مهر

نام محصول : ترشیجات

 • سریال مجوز : 2422904
 • شماره مجوز : 58398
 • تاریخ مجوز : 25/12/1390
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%