نام واحد : اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی درفول

  • استان : خوزستان
  • شهر : دزفول
  • نشانی شرکت : دزفول خ پست...
  • تلفن شرکت : *********064جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد :
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : عبدالعطیم لقمانی
  • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : خدمات نگهداری غلات [سیلو]

  • سریال مجوز : 2021985
  • شماره مجوز : 27821
  • تاریخ مجوز : 24/12/1390
  • کد محصول : 15311427
  • شرح محصول : خدمات نگهداری غلات [سیلو]
  • ظرفیت : 30,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 23%
    23%