نام واحد : محمود حسینی

نام محصول : اردگندم سفید

 • سریال مجوز : 3513025
 • شماره مجوز : 125/21217
 • تاریخ مجوز : 21/12/1390
 • کد محصول : 15311117
 • شرح محصول : اردگندم سفید
 • ظرفیت : 17,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%