نام واحد : محمدزارعی

نام محصول : انواع نان صنعتی وروغنی وشیرینی

 • سریال مجوز : 2208350
 • شماره مجوز : 8642
 • تاریخ مجوز : 01/05/1383
 • کد محصول : 15411140
 • شرح محصول : سایرانواع نان
 • ظرفیت : 4,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%