نام واحد : طیور دانه سلامت دزفول

نام محصول : مکملهای غذایی دام

 • سریال مجوز : 2021989
 • شماره مجوز : 27814
 • تاریخ مجوز : 24/12/1390
 • کد محصول : 15331131
 • شرح محصول : مکملهای غذایی دام
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%