نام واحد : قدرت اله صفی شلمزاری

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : کیار
 • نشانی شرکت : چهارمحال و...
 • تلفن شرکت : *******382
 • نشانی واحد : چهارمحال و بختیاری شهرستان کیار شهرک صنعتی تشنیز
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : قدرت اله صفی شلمزاری
 • تلفن مدیر : *******913
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تشنیز

نام محصول : خیار شور

 • سریال مجوز : 1806855
 • شماره مجوز : 18411
 • تاریخ مجوز : 15/12/1390
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%