نام واحد : صنایع ماشین سازی سنبل سهند

نام محصول : آرد گندم والسی

 • سریال مجوز : 3121269
 • شماره مجوز : 38335
 • تاریخ مجوز : 21/12/1390
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 75,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%