نام واحد : محمد مصطفوی

نام محصول : سردخانه های بالای صفر تحت آتمسفر کنترل شده C.A

 • سریال مجوز : 1218271
 • شماره مجوز : 110/51281
 • تاریخ مجوز : 27/12/1390
 • کد محصول : 100000067
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 66%
  66%