نام واحد : یکتا تندیس آمیتیس

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات

 • سریال مجوز : 3666830
 • شماره مجوز : 17369
 • تاریخ مجوز : 29/11/1390
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%