نام واحد : تولیدی وخدماتی دام و طیوربالچین

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور

 • سریال مجوز : 2201728
 • شماره مجوز : 4312
 • تاریخ مجوز : 25/03/1376
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 4,400,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%