نام واحد : بهرامعلی نوری

نام محصول : پاستوریزه کردن و بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 3121305
 • شماره مجوز : 38993
 • تاریخ مجوز : 25/12/1390
 • کد محصول : 15492176
 • شرح محصول : پاستوریزه کردن وبسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%